Velkommen

Birgit Liin

Birgit Liin

Velkommen til min side.

På denne side kan du læse om mit arbejde for at få genåbnet en station i Laurbjerg. Arbejdet bar i første omgang frugt. Laurbjerg Station kom ved tillægsbevilling på finansloven for 2019 og skulle genåbne i 2021 – men den socialdemokratiske transportminister, Benny Engelbrecht, og det røde flertal i Folketinget besluttede den 29. oktober 2019 at droppe stationen, selv om der ikke er fremkommet nye oplysninger, der kunne begrunde en sådan beslutning. Noget lignende er vist aldrig sket før! Hjemmesiden har været anvendt som en slags arkiv under arbejdet, hvor jeg har samlet artikler, rapporter og andet – og arbejdet for stationen vil nu fortsætte.

Du kan også læse om mine mærkesager i forbindelse med kommunalvalget i 2017, hvor jeg blev valgt ind i Favrskov Byråd. Hjemmesiden opdateres af ressourcemæssige grunde ikke p.t., men er du interesseret i at følge mit politiske arbejde, kan du finde mig på Facebook og Instagram.