Frihed

Jeg mener, at frihed for det enkelte menneske er vigtigt.

Jeg vil arbejde for, at såvel borgere som institutioner
skal have mere frihed til at indrette sig efter egne behov.

Det er vigtigt, at de kommunale institutioner gives vide rammer til selv at tilrettelægge tilbuddene efter lokale forhold. Hvad der passer til den ene skole, passer ikke nødvendigvis til den anden. Skolerne ved f.eks. bedre end politikerne, hvordan skoledagen skal indrettes for at sikre faglighed og trivsel.

Venstre i Favrskov tog derfor initiativ til, at Favrskov Kommunes folkeskoler skulle kunne søge om at komme med i et såkaldt rammeforsøg, som indebærer, at skolerne kan få lov til at afkorte skoledagen og samtidig anvende ressourcerne til bedre kvalitet i undervisningen. Læs mine og borgmesterkandidat Flemming Nørgaards kommentarer om forsøget her: Venstre vil prøve med kortere skoledage Tre skoler søgte – og alle tre skoler kom med i forsøget! Læs pressemeddelelsen om ministerens godkendelse af ansøgningerne Her  Det er bestemt et godt skridt på vejen til mere frihed for folkeskolerne – men vi skal videre. Jeg mener, at alle skoler i Favrskov Kommune selv skal have kompetencen til at erstatte understøttende undervisning med to-voksen-undervisning og afkorte skoledagen, selvfølgelig inden for folkeskolelovens rammer.

Friheden står også i centrum, når det gælder borgernes mulighed for at vælge mellem forskellige tilbud. Jeg vil derfor arbejde for, at borgerne får mere frihed og fleksibilitet til at vælge præcis det tilbud, som passer den enkelte bedst. Forældre skal eksempelvis have mulighed for at kunne vælge at passe eget barn hjemme med kommunalt tilskud. Det har jeg skrevet et debatindlæg om her: Pas dit barn med kommunalt tilskud  Og forældre skal have mulighed for at vælge en halvdagsplads i en daginstitution. Borgernes behov skal være i centrum.

Men for at vi som borgere kan vælge det tilbud – f.eks. skole, daginstitution eller plejecenter – som er bedst for os, skal vi vide mest muligt om, hvad vi kan vælge imellem.

Derfor skal det sikres, at alle relevante oplysninger om de forskellige tilbud er tilgængelige på en måde, så alle let kan finde frem til dem.

På daginstitutionsområdet er det f.eks. relevant at oplyse forældrene om skemalagt alenetid, dvs. tid, hvor institutionen planlægger med, at én voksen skal have ansvaret alene for en børnegruppe. Se mit debatindlæg om emnet her: Alenetid i daginstitutioner

På skoleområdet foreslår jeg en bruger-portal, hvor forældre med få klik kan hente alle relevante oplysninger om folkeskolerne i kommunen. Læs mit debatindlæg om det her: Bruger-portal på skoleområdet

Bruger-portalen kan på sigt udbygges til at omfatte såvel børneområdet som ældreområdet.