Ansvar

Jeg mener, at frihed kun giver mening, hvis individet samtidig påtager sig etV_logo_4F ansvar – både for sig selv og for fællesskabet.

Ubegrænset frihed er ikke et ideal. Derimod er vi forpligtet til at udøve friheden under ansvar.

Der gælder f.eks. et forældreansvar, som det offentlige ikke blot skal negligere. Vi har også et ansvar for i videst muligt omfang at forsørge os selv.

Når vi tager ansvar for os selv og hinanden, styrkes sammenhængskraften – men omvendt kan det offentlige spænde ben for ansvaret ved “Big Mother-initiativer” og klientgørelse, som forhindrer borgerne i at tænke og handle selv.

Ved at give ansvaret tilbage til de borgere, der kan selv,
kan vi frigøre ressourcer, som kan målrettes de svageste.