Økonomisk vækst

V_logo_4FJeg mener, at økonomisk vækst i vort samfund er en nødvendig forudsætning for at skabe grobund for velfærd.

Vi har i Favrskov Kommune både brug for arbejdspladser, en velfungerende detailhandel og gode muligheder for bosætning.

Vi er derfor nødt til at kunne fastholde eksisterende virksomheder og tiltrække nye. Favrskov Kommune har ikke været i stand til at tiltrække én eneste af de i alt 4.000 statslige arbejdspladser, der udflyttes i første omgang. VLAK-regeringen agter at fortsætte udflytningen. Derfor er det vigtigt, at vi arbejder målrettet for at sikre, at Favrskov også får en andel heri.

Venstre arbejder vedholdende for gode vilkår for detailhandlen, og dette arbejde vil jeg gerne bidrage yderligere til. Vi skal ikke lade os skræmme af internethandlen, men være forberedte på at tage kampen op.

Det er vigtigt, at vi sikrer muligheden for bosætning i alle dele af kommunen – også i de mindre bysamfund.

En veludbygget infrastruktur er nødvendig – både for erhvervsvirksomhederne og for bosætningen. Det er også vigtigt, at vores unge mennesker kan komme til og fra uddannelsesinstitutioner og fritidsinteresser, uanset hvor de bor i kommunen.

Centerbyen Laurbjerg er med sin naturskønne placering på den østjyske hovedbanestrækning et oplagt bosætningsområde, hvis potentiale vil blive udløst ved genetableringen af et trinbræt.

Et trinbræt i Laurbjerg giver direkte togforbindelse til bl.a. IC-togene i Hadsten, til Aarhus og til mange nye arbejdspladser i Viborg. Jeg har siden 2012 arbejdet for, at trinbrættet bliver til virkelighed – og arbejdet ser ud til at bære frugt. Et flertal i Folketinget har afsat penge til etableringen, og Favrskov Kommune vil bidrage med 5 mio. kr. Driften er på plads, idet operatøren fra 2020 er forpligtet til at standse i Laurbjerg. Og de konkrete undersøgelser er nu også igangsat af transportministeren. Læs mere om projektet under fanen til højre.

Når trinbrættet kommer, er det vigtigt, at byudviklingen planlægges, sådan at vi er forberedte på den befolkningstilvækst, som et trinbræt vil føre med sig. Vi skal derfor have sat gang i en helhedsplan for Laurbjerg.