Ressourcemæssig prioritering

V_logo_4FJeg mener, at vi har pligt til at foretage ressourcemæssig prioritering, sådan at den kommunale sektor ikke bliver større end nødvendigt, og sådan at fokus ligger på kerneydelsen.

Kommunekassen fyldes med dine og mine skattepenge, og de skal bruges fornuftigt. Noget er vigtigere end andet.

Best practice skal udbredes, sådan at vi får den højeste kvalitet i den kommunale sektor for færrest mulige midler. På skoleområdet udnytter vi f.eks. ressourcerne bedst ved at sikre, at skolerne altid ansætter de bedst kvalificerede lærere. Læs mit indlæg om dette her: Værdsæt de dygtige lærere

Folkeskolens kerneopgave er at give eleverne kundskaber, færdigheder og dannelse. Det står i folkeskolelovens formålsparagraf. Vejen frem mod dette mål er at sikre, at eleverne får god undervisning. Vi skal derfor til at diskutere undervisningskvalitet frem for kvantitet – og indhold frem for form. Det har jeg skrevet om i dette indlæg: Fokus på kundskaber og færdigheder i folkeskolen

Folkeskolen suppleres af andre tilbud, herunder musik- og billedskolernes tilbud. Læs mit debatindlæg om forslag til styrkelse af musikskoleundervisningen her: Venstre vil rette op på social skævhed  

På børneområdet vil jeg gerne sætte “Det gode børneliv” på dagsordenen. Vi skal prioritere et helhedsorienteret børnesyn, hvor der er plads til at være barn. Det har jeg skrevet om i dette debatindlæg: Det gode børneliv

At fokus skal ligge på kerneopgaven, handler ikke kun om økonomisk prioritering, men også om tænkemåde. Vi skal undgå ”institutionalisering”, hvor institutionerne lever deres eget liv uden sans for borgernes behov. Kommunen skal være til for borgerne og ikke omvendt

Når fokus skal ligge på kerneopgaven, kræver det samtidig også, at de ansatte på skoler, i daginstitutioner, på plejecentre og andre steder mødes med tillid og ikke med et væld af bureaukratiske krav, som stjæler tiden fra det, det egentlig handler om: Borgerne. Det er derfor et mål at fjerne eller forenkle administrative krav, så ressourcerne kan anvendes på kerneopgaven.

Læs mit debatindlæg om, at øget administration i daginstitutionerne tager tiden fra kerneopgaven: Alenetid i daginstitutioner