Det danske samfund

Jeg mener, at vi skal værne om vort danske samfund, vore grundlovssikrede frihedsrettigheder og den danske kultur.V_logo_4F

Modtagelsen og integrationen af flygtninge og indvandrere skal ske på en måde, så vi som samfund stedse holder fast i os selv, herunder den grundlæggende opfattelse af, at kønnene er lige.

Det er et mål, at flygtninge og indvandrere hurtigt bliver selvforsørgende. Hvis dette skal lykkes, skal vi erkende, at der ligger en helt særlig opgave i at få kvinder fra ikke-vestlige lande i arbejde.

Læs mit debatindlæg om dette her: Flygtningekvinder skal kunne forsørge sig selv

Det er væsentligt for integrationen, at flygtninge hurtigt lærer at tale dansk. Det kræver, at de møder frem til den sprogundervisning, der gives som led i integrationsprogrammet. Det siger sig imidlertid, at der i Favrskov – som også andre steder i landet – er et højt fravær. Venstre ønsker, at der holdes øje med fraværsprocenten og udbyttet af undervisningen, og at der sættes effektivt ind for at nedbringe fraværet. Læs bl.a. borgmesterkandidat Flemming Nørgaards og mine kommentarer til emnet her: Fravær fra danskundervisningen har ingen konsekvenser 

Læs også mit debatindlæg om Venstres valgoplæg for integrationsområdet: Venstre viser vejen for integrationen