Om mig

Jeg er født den 22. maj 1972 i Silkeborg.

Jeg blev cand.jur. fra Aarhus Universitet i 1998 og har i perioden 1998- 2003 arbejdet som advokatfuldmægtig og advokat. Jeg blev derefter indskrevet som kandidatstipendiat på Juridisk Institut, Aarhus Universitet, hvor jeg i 2008 opnåede den juridiske ph.d.-grad for afhandlingen “Misligholdelse af immaterialretsaftaler”.

Jeg er nu professor på Juridisk Institut, Aarhus Universitet.

Privat er jeg gift med Thorstein Frank, som jeg har 3 børn sammen med. Vi bor i Laurbjerg.

Jeg er skolebestyrelsesformand for Lilleåskolen, Laurbjerg, og har i den forbindelse engageret mig i debatten om folkeskolens fremtidige udvikling. Folkeskolen skal efter min opfattelse først og fremmest tilføre eleverne faglige kundskaber, såvel boglige som mere kreative. Et højt fagligt niveau fremmer trivslen. Det gælder derfor om at sørge for ledelsesmæssigt fokus på kerneopgaven og at skabe et miljø, der styrker fagligheden og trivslen hos både elever og lærere. Den enkeltfaktor, der har størst betydning for, om eleverne lærer (nok), er læreren, som skal besidde solide faglige kompetencer, relationskompetence og ledelseskompetence. Det skal vi anerkende og have respekt for. Vi skal udbrede best practice, rekruttere de bedste lærere og sikre effektiv og veltilrettelagt undervisning.

Jeg lægger en del energi i hvervet som skolebestyrelsesformand og har også anvendt denne platform til at bane vejen for projekter, der kommer hele byen til gode, f.eks. har jeg arbejdet sammen med Favrskov Kommune om trafiksikring af to af byens kryds  og etablering af en cykelsti (Laurbjerg-Houlbjerg) som led i skolens trafiksikkerhedspolitik.

Jeg er endvidere kontaktperson for borgergruppen “Trinbrættet tilbage til Laurbjerg”, hvis formål – som navnet antyder – er at få genetableret et standsningssted i Laurbjerg.